Actualitat/ Notícies

Notícies

13 de febrer del 2019

Acords Tribunal Qualificador del procés selectiu Treballador/a Familiar

 

Es fan públics els acords del Tribunal Qualificador del procés selectiu per proveir mitjançant concurs-oposició lliure una plaça de treballador/a familiar.