Actualitat/ Notícies

Notícies

8 de febrer del 2019

Convocatòria entrevista aspirants procés selectiu Treballador/a Familiar

 

Es convoca a les persones que han superat la fase d'oposició del procés selectiu per proveir una plaça de Treballador/a Familiar vacant a la plantilla de l'Ajuntament en Règim Laboral, al dia, hora i lloc senyalat en la Resolució per la realització de l'entrevista personal.