Actualitat/ Notícies

Notícies

4 de setembre del 2018

PORTA A PORTA, DEIXALLES QUE HEM FET A NAVARCLES EL MES DE MAIG DE 2018

 

Rebuig                 36.240 kg.           25,14 %
Orgànica              60.200 kg.           41,76 %
Cartró                  12.660 kg.               8,78 %
Envasos               23.340 kg.          16,19 %
Vidre                   11.727 kg.                8,13%