Actualitat/ Notícies

Notícies

4 de setembre del 2018

CONSUM I PROCEDÈNCIA DE L'AIGUA QUE HEM BEGUT A NAVARCLES EL MES DE JUNY DE 2018

 

Cabal procedent riu Calders m3/d                      25
Cabal procedent riu Llobregat m3/d                      1
Total tractat a l’ETAP m3/d                                     25
Cabal pou Solervicens m3/d                                 63
Cabal pou Font Nova m3/d                                  102
Cabal Font Calda m3/d                                      1019