Actualitat/ Notícies

Notícies

25 de juliol del 2018

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ, UNA PLAÇA D'ENGINYER AMB CONSTITU

 

Es fa públic la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir en règim de funcionàri/a interí/na, una plaça d'enginyer/a amb constitució de borsa.

El termini de presentació serà del 25/07/2018 al 13/08/2018 ambdós inclosos.