Actualitat/ Notícies

Notícies

27 de juny del 2018

ES FARAN OBRES PER ARREGLAR EL MUR DEL CARRER DE LA SORT

 

El projecte té un cost aproximat de 200.000 euros, finançat en un 80% per la Diputació de Barcelona
 
El mur de contenció que hi ha entre el carrer de la Sort i la carretera de Talamanca (BV-1221), al llarg dels anys, s’ha anat desprenent. Com que la carretera és de la Diputació, l'Ajuntament ha demanat que la Diputació es fes càrrec del projecte i d'una part del cost de les obres.
 
El projecte consisteix en treure la barana actual de doble ona i posar-ne una més consistent i homologada que suporti el pes dels vehicles de pas i que es reforçarà foradant el mur. A banda, per evitar més despreniments de pedres es farà un mur de formigó des del carrer de la Sort. I finalment, per evitar que les grans quantitats d’aigua de la pluja erosionin la zona, es farà una recollida d’aigües fluvials en un nou embornal pròxim a la rotonda i que connectarà amb un pou de clavegueram.
 
L’execució d’aquest projecte tindrà una durada aproximada de dos mesos i mig. El cost aproximat de l’obra és de 202.000 euros, el 78% del qual el paga la Diputació de Barcelona. La part de l'Ajuntament es podria veure reduïda segons les baixes que hi hagin en la contractació de l'obra.