Actualitat/ Notícies

Notícies

27 de juny del 2018

ES POSEN A LA VENDA LES PARCEL·LES QUE L'AJUNTAMENT TÉ A LA PLANOTA I AL CARRER ROCAFORT

 

L'Ajuntament posa a la venda les quatre parcel·les que té a la Planota i dues al c/ Rocafort a partir del dia 2 de juliol.

El preu de sortida de les parcel·les és el següent:

La Planota parcel·la nº 5             96.177,86 €

La Planota parcel·la nº 6             95.278,96 €

La Planota parcel·la nº 7             95.353,96 €

La Planota parcel·la nº 8             97.929,23 €

c/ Rocafort nº 2                              38.162,4 €

c/ Rocafort nº 3                              38.162,4 €

Aquests preus, definits per un taxador de forma legal, són el punt de partida. Les persones que estigueu interessades en l'adquisició d'agunes d'aquestes parcel·les podeu presentar la vostra oferta personalment a l'Ajuntament. Heu de fer una oferta en un sobre tancat. El termini per presentar ofertes s'acabarà el dia 21 de setembre de 2018.

Els diners que se'n tregui d'aquestes vendes es destinaran a millores en les infraestructures de Navarcles.