Actualitat/ Notícies

Notícies

26 de gener del 2018

LLISTA DE DIFUSIÓ PER WHATSAPP

 

L'Ajuntament ha creat una llista de difusió per Whatsapp per comunicar informació relativa al servei Porta a Porta (per exemple, canvis puntuals als horaris de recollida) i d'altra d'interès municipal.
 
Si esteu interessats en rebre aquests missatges, i ja vau donar el vostre nº de mòbil al venir a buscar els cubells pel Porta a Porta, heu d'afegir el nº 690 393 532 com a contacte al vostre telèfon.
 
Si no vau donar el vostre nº de mòbil també heu d’afegir el nº 690 393 532 com a contacte al vostre telèfon i, a més, enviar un Whatsapp a aquest nº indicant que voleu rebre aquesta informació.
 
Si ja heu rebut aquests missatges pel Whatsapp no cal que feu res.