Actualitat/ Notícies

Notícies

29 de desembre del 2016

CONSUM I PROCEDÈNCIA DE L'AIGUA QUE HEM BEGUT A NAVARCLES EL MES DE NOVEMBRE DE 2016

 

Cabal procedent riu Calders m3/d                      709
Cabal procedent riu Llobregat m3/d                      54
Total tractat a l’ETAP m3/d                                     763
Cabal pou Solervicens m3/d                                     0
Cabal pou Font Nova m3/d                                   179
Cabal Font Calda m3/d                                          247