Actualitat/ Notícies

Notícies

29 de desembre del 2015

CONSUM I PROCEDÈNCIA DE L'AIGUA QUE HEM BEGUT A NAVARCLES EL MES DE NOVEMBRE DE 2015

 

Cabal procedent riu Calders m3/d                      608
Cabal procedent riu Llobregat m3/d                   124
Total tractat a l’ETAP m3/d                                    622
Cabal pou Solervicens m3/d                                   0
Cabal pou Font Nova m3/d                                   194
Cabal Font Calda m3/d                                         392