Suport a les entitats

Servei que s'encarrega de prestar assessorament, informació i acompanyament a la realitat associativa del municipi.

Línies de servei: 

    • Assessorament i informació  organitzativa per a les entitats i del municipi
    • Informació sobre els serveis i recursos municipals a disposició de les entitats
    • Registre Municipal d'Entitats
    • Formació i capacitació de les entitats del municipi
    • Creació d’òrgans, espais i processos de participació ciutadana

Darrera actualització: 4.10.2020 | 19:39