OPO 22-03 Administratiu/va

Divendres, 23 de setembre de 2022 a les 00:00

Estat del procediment: Termini de presentació instàncies obert fins el 24/10/2022

L'objecte del procediment de selecció de personal que es convoca és per la provisió  en règim de funcionari/a de carrera de un/a administratiu/va mitjançant el sistema de selecció  concurs-oposició lliure, en execució de l'oferta pública d'ocupació 2019.
El Codi de la convocatòria es OPO 22/03.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 amb les modificacions aprovades en sessió de la Junta de Govern Local del dia 26-7-2022 i publicat el text refós al BOPB del dia 08-08-2022.

Darrera actualització: 23.09.2022 | 10:45