OPO 23-02 Treballador/a Familiar (FINALITZAT)

Divendres, 5 de maig de 2023

Estat del procediment: Contractació i constitució borsa de treball

L'objecte del procediment de selecció de personal que es convoca és per la provisió  en règim de personal laboral fix de un/a treballador/a famliar mitjançant el sistema de selecció  concurs-oposició lliure, en execució de l'oferta pública d'ocupació 2022.
El Codi de la convocatòria es OPO 23/02.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 amb les modificacions aprovades en sessió de la Junta de Govern Local del dia 26-7-2022 i publicat el text refós al BOPB del dia 08-08-2022.

Darrera actualització: 5.05.2023 | 14:09