OPO 22-04 Conserge

Divendres, 23 de setembre de 2022 a les 00:00

Estat del procediment: LLista definitiva admesos i exclosos. 

L'objecte del procediment de selecció de personal que es convoca és per la provisió  en règim de personal laboral fix de un/a conserge mitjançant el sistema de selecció  concurs-oposició lliure, en execució de l'oferta pública d'ocupació 2019.
El Codi de la convocatòria es OPO 22/04.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 amb les modificacions aprovades en sessió de la Junta de Govern Local del dia 26-7-2022 i publicat el text refós al BOPB del dia 08-08-2022.

Darrera actualització: 22.11.2022 | 08:26