OPO 21-02 Treballador/a Social (FINALITZAT)

Dilluns, 19 d’abril de 2021

Estat del procediment: Decret nomenament funcionària interina i constiució borsa de treball Treballadores Socials (FINALITZAT)

L'objecte del procediment de selecció de personal que es convoca és per la provisió temporal d’una plaça vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, de Treballador/a Social mitjançant el sistema de selecció concurs-oposició lliure.
El Codi de la convocatòria es OPO 21/02.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 i publicades al BOPB del dia 16-10-2018.

Darrera actualització: 28.07.2021 | 10:54