OPO 20-11 Tècnic/a Auxiliar llum so i audiovisual (FINALITZAT)

Dijous, 29 d'octubre de 2020 a les 00:00

Estat del procediment: Contractació i constitució de borsa de treball Tècnics Auxiliars So, LLum i Audiovisuals

L'objecte del procediment de selecció de personal que es convoca és per la contractació temporal d’una plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, de Tècnic/a Auxiliar de llum, so i audiovisual mitjançant el sistema de selecció concurs-oposició lliure.
El Codi de la convocatòria es OPO 20/11.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 i publicades al BOPB del dia 16-10-2018.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 09:56