OPO 20-10 Tècnic informàtic (FINALITZAT)

Divendres, 16 d’octubre de 2020

Estat del procediment: Contractació i constitució borsa de treball de Tècnics Informàtics

L'objecte del procediment de selecció de personal que es convoca és per la provisió temporal d’una plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, de tècnic informàtic mitjançant el sistema de selecció concurs-oposició lliure.
El Codi de la convocatòria es OPO 20/10.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 i publicades al BOPB del dia 16-10-2018.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 09:56