Actualitat/ Agenda

Agenda

24 de setembre del 2019

PLE ORDINARI

24 / SETEMBRE / DIMARTS / 20 H. / SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

 

Un cop acabat s'obrirà un torn de paraules per a la intervenció de veïns i veïnes.