Actualitat/ Agenda

Agenda

PLE ORDINARI

25 / SETEMBRE / DIMARTS / 20 H. / SALA DE PLENS

 

Un cop acabat s'obrirà un torn de paraules per a la intervenció de veïns i veïnes.