Actualitat/ Agenda

Agenda

29 de maig del 2018

PLE ORDINARI

29 / MAIG / DIMARTS / 20 H. / SALA DE PLENS

 

Un cop acabat, s'obrirà un torn de paraules per la intervenció de veïns i veïnes.