Seu electrònica/ e-Notum

Notificació electrònica e-Notum

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.


Accés a Notificacions i comunicacions electròniques


INSTRUCCIONS per accedir a les Notificacions