Seu electrònica/ E-TRAM

Tràmits

Accés al e-TRAM

L'e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. L'accés a l'e-TRAM es fa des del web de l'ajuntament.

L'e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:
- Instància genèrica
- Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal
- Queixes i suggeriments