Seu electrònica/ Ordenances i reglaments en tràmit de participació ciutadana/

Consulta pública prèvia

Consulta pública prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió dels ciutadans, les organitzacions i les associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.A continuació es recullen les iniciatives i propostes normatives per a les quals es troba obert aquest tràmit, amb indicació del títol, els documents que es posen a disposició dels ciutadans i la data en què finalitza el termini de consulta.No hi ha cap anunci en aquest tema.